گزارش اشکال و گستره نابرابری‌های جنسیتی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ ایران

چکیده پژوهشی است که در چارچوب پروژه ضمیمه بر روی کتاب‌های درسی دوره ابتدایی ایران، به قلم سعید پیوندی نوشته و به شکل کتاب شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی جایگاه و تصویر زنان و مردان و اشکال گوناگون نابرابری‌های جنسیتی در آخرین نسل کتاب‌های درسی ایران بود.
این کتاب می‌تواند مرجعی برای معلمان، والدین و فعالان حوزه کودکان باشد تا با ابعاد تبعیض جنسیتی در کتاب‌های درسی ایران آشنا شوند.

برای استفاده از مطالب ضمیمه، ذکر «منبع» کافیست. تمام حقوق این وب‌سایت برای ضمیمه است.