اصلاحیه‌ها

اصلاحیه‌های آموزشی پایه اول تا ششم دبستان

تصاویر مردانه و حذف زنان از زندگی شهری

بازنمایی ورزش و بازی مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی

تصویرسازی از محیط خانه مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی

توصیف احساسات بر مبنای کلیشه‌های جنسیتی

خلاقیت ارتباطی به جنسیت افراد ندارد و هم زنان و هم مردان می‌توانند نوآوری‌ داشته باشند

کلیشه‌های جنسیتی در انتخاب رنگ لباس و مدل مو

همکاری بین اعضای خانواده در انجام کارهای خانه

عدم حضور دختران ورزشکار حرفه‌ای در کتاب فارسی سوم دبستان

ضرورت تشویق همه فرزندانمان به استفاده از ابزار‌های تکنولوژیک

محدودیت در انتخاب پوشش برای دختران

آشپزی فعالیتی زنانه نیست؛ مشاغل فنی به مردان اختصاص ندارد!

عدم حضور زنان در مشاغل مختلف