اصلاحیه‌ها

اصلاحیه‌های آموزشی پایه اول تا ششم دبستان

آزمایش علوم با نمایش تبعیض جنسیتی

تشویق پسران به سرمایه‌گذاری

الگوهای جنسیت‌زده در اسباب‌بازی‌ها

ریاضیات جنسیت‌زده در کتاب‌های درسی

مثال‌های جنسیت‌زده در تمرین‌های ریاضی

کلیشه جنسیتی در آزمایشگاه علوم

کلیشه‌های جنسیتی در الگوی اقتصاد خانواده

شادمانی و تحرک در جشن تولد

رشته‌های فنی؛ پسرانه یا دخترانه؟

تاثیر جداسازی جنسیتی در کودکان

حذف زنان از عرصه سیاسی

تفکیک جنسیتی در دوستی بین کودکان