انتشارات

مقالات، یادداشت‌ها و اینفوگرافی‌ها

Book cover

آموزشِ برابریِ جنسیتی در کلاس درس، کتاب راهنما برای معلمان

به قلم دکتر سعید پیوندی و با همکاری تیم ضمیمه

کتابی که در برابر شماست به گونه‌ای سنجشگرانه و با تکیه بر تحلیل کمی و کیفی کتاب‌های درسی ایران به موضوع نابرابری جنسیتی در نظام آموزشی ایران می‌پردازد. موضوع اصلی کتاب مشارکت در یک بحث ملی بر سر نابرابری میان زنان و مردان در آموزش و در جامعه و راه‌های مقابله با آن در کلاس درس و درون خانواده است.