کمک آموزشی

محتوای آموزشی ضمیمه

Book cover

آموزشِ برابریِ جنسیتی در کلاس درس، کتاب راهنما برای معلمان

اشکال و گستره نابرابری‌های جنسیتی در کتاب‌های درسی

متن درسی سمینارهای دوره رفع تبعیض جنسیتی

چگونه پسرم را فمینیست تربیت کنم؟

پرورش اندیشه انتقادی

جادوگرها

دانلود بسته کمک آموزشی ویژه ضمیمه به صورت یکجا

راهنمای حمایت گری از برابری جنسیتی در مدارس

بررسی مفهوم خانه و خانواده

بررسی حضور زنان و مردان در فضای شهری

بررسی تفکیک جنسیتی مشاغل

بررسی تفکیک جنسیتی صفات دختران و پسران