درباره ما

«ضمیمه»، اولین کمپین رفع تبعیض جنسیتی از کتاب‌های درسی و فضای مدارس ایران است که با اتکا بر اصل اساسی «حق دسترسی به آموزش فارغ از تبعیض» تلاش کرده است تا برای مقابله با فرهنگ و محتوای آموزشی جنسیت‌زده در نظام آموزشی ایران گامی عملی بردارد.

«ضمیمه» فعالیت خود را با انجام پژوهشی درباره محتوای بصری و متن کتاب‌های درسی پایه‌های اول تا ششم مدارس ایران آغاز کرد. بر اساس نتایج تحقیق انجام‌شده، همکاران «ضمیمه» امکان آن را یافتند تا محتوای آموزشی فاقد سوگیری‌های جنسیتی را به عنوان جایگزین محتوای کنونی برای معلمان و خانواده‌ها فراهم کنند. کمپین «ضمیمه» در عین حال در تلاش است که نه تنها معلمان و والدین را درباره تبعیض‌های موجود آگاه کند که آن‌ها را با روش‌های متنوع آگاهی‌رسانی درباره تبعیض جنسیتی در کلاس درس و محیط مدرسه آشنا و برای مقابله با آن تجهیز کند.

تیم «ضمیمه» بر این باور است کودکان شایسته دسترسی به آموزش‌هایی متناسب با استانداردهای حقوق بشر هستند و در خلا اراده رسمی، این وظیفه آموزگاران، والدین و فعالان آموزشی است که نسبت به محتوا و فرهنگ نابرابر موجود در کتاب‌های درسی و محیط مدارس در ایران آگاه شوند و کودکان را تا جای ممکن در برابر آن حمایت کنند.

ما در «ضمیمه» با اتکا بر اصل اساسی «حق دسترسی به آموزش فارغ از تبعیض» تلاش داریم تا برای‌ مقابله با محتوای آموزشی جنسیتزدهی حاکمبر نظام آموزشی ایران گامی عملی برداریم. تیم همکاران«ضمیمه» با در اختیار قرار دادن محصولات کمکآموزشی مانند اصلاحیههای درسی، مقالات پژوهشی، اطلاعیهها و بیانیههای بینالمللی و همچنین اخبار مربوط به تبعیض جنسیتی در کتابهای درسی تلاش میکند تا محتوای درسی جایگزین و فاقد سوگیریهای جنسیتی را به عنوان جایگزین محتوای کنونی‌ آموزشی به خانوادهها و معلمان معرفی کند و نهایتا به کودکان و نوجوانان یاری رساند تا به دور از تبعیض و نابرابری آموزش ببینند.

ما در «ضمیمه» همچنین با برگزاری دورههای آموزشی برای معلمان علاقهمند، تلاش میکنیم معلمان را باروشهای مقابله با تبعیض جنسیتی در کلاس درس و آموزش برابری جنسیتی به دانشآموزان و ترویج آن در محیط مدرسه آشنا کنیم.

ما بر این باوریم که کودکان شایسته دسترسی به آموزشهایی متناسب با استانداردهای حقوق بشر هستند و  این وظیفه آموزگاران، پژوهشگران و فعالان آموزشی است که نسبت به محتوا و فرهنگ نابرابر موجود درکتابهای درسی و کلاسهای مدارس در ایران آگاه و در برابر آن، ایمن کنند.

پروژه «همه فرزندان ما» با تکیه بر اصل اساسی «حق دسترسی به آموزش فارغ از تبعیض» تلاش می‌کند تا گامی عملی برای مقابله با محتوای آموزشی جنسیت‌زده‌ی حاکم‌ بر نظام آموزشی ایران، بردارد. بر آن است ضمیمه تلاشی است برای مقابله با نگاه جنسیت زده‌ای که حاکم بر نظام آموزشی ایران است. تا گامی عملی به سوی مقابله با محتوای آموزشی مبتنی بر نگاه جنسیت‌زده‌ای بردارد که هم‌اکنون حاکم بر نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران است. وب‌سایت «ضمیمه» با در اختیار قرار دادن محصولات کمک‌آموزشی مانند اصلاحیه‌های درسی، مقالات پژوهشی، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های بین‌المللی و همچنین اخبار مربوط به «تبعیض جنسیتی در کتاب‌های درسی»، تلاش خواهد کرد تا محتوای درسی جایگزین و فاقد سوگیری های جنسیتی را به عنوان جایگزین محتوای کنونی آموزشی به خانواده و معلمان معرفی کند و به خانواده‌ها کمک کند تا بتوانند به فرزندانشان محتوای را برای یاری‌رسانی به خانواده‌های ایرانی در این مسیر همراه آن‌ها باشد. ما همچنین با برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان علاقه‌مند، تلاش می کنیم تا معلمان را با روش‌های مقابله با تبعیض جنسیتی در کلاس درس و آموزش برابری به دانش آموزان، آشنا کنیم. تا موضوع تبعیض جنسیتی و راه‌های مقابله با آن در کلاس‌های درس را با معلمان در ایران دختران و پسران ایرانی، یعنی «همه فرزندان ما»، سرمایه‌های انسانی آتیه این مرز و بوم هستند که شایسته است تا به آموزش‌هایی متناسب با استانداردهای حقوق بشر دسترسی داشته باشند؛ و این وظیفه ما آموزگاران، پژوهشگران و فعالان آموزشی است که آن‌ها را از خطر تهدید اطلاعات نادرست و ارزش‌های نابهنجار نظام آموزشی جمهوری اسلامی آگاه سازیم.